:: W jedności siła

Lokalizacja: Rowy

   

W dniach 3-4 lutego br. w Rowach (gmina Ustka) odbył się pierwszy po jesiennych wyborach Konwent Samorządowców Powiatu Słupskiego.


Na zaproszenie starosty wzięli w nim udział wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu słupskiego, Roman Zaborowski, wojewoda pomorski, Czesław Elzanowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Marek Biernacki, radny Sejmiku, Andrzej Bury, wicestarosta, Maciej Kobyliński, prezydent Słupska, Ryszard Stus, przewodniczący Rady Powiatu, Irena Tkaczuk-Kawalerowicz, sekretarz powiatu, Andrzej Gomulski, Komendant Miejski PSP, Tomasz Majkowski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Mirosław Kożdoń, prezes Zarządu PKS Słupsk, zastępcy wójtów oraz przedstawiciele starostwa i inni goście. Wśród tematów poruszanych przez samorządowców znalazły się sprawy związane z kontynuacją współpracy powiatu, Policji, Straży Pożarnej i PKS-u z gminami w nowej kadencji. Wójtowie i burmistrzowie chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, wskazywali dobre rozwiązania, jak również te, które się nie sprawdziły.
Po oficjalnym powitaniu przez starostę słupskiego Sławomira Ziemianowicza, głos zabrał Czesław Elzanowski, który w zarządzie województwa będzie odpowiadać za sport, edukację oraz środowisko i rolnictwo. Przedstawił zakres planowanych działań i zadeklarował szeroką współpracę i wsparcie w realizacji zadań dla dobra mieszkańców poszczególnych gmin powiatu słupskiego. Zobowiązał się do przekazania wszystkich postulatów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
Wojewoda Roman Zaborowski prowadził indywidualne rozmowy z włodarzami gmin, którzy chcieli porozmawiać o sprawach lokalnych. Prezydent Maciej Kobyliński wręczył pamiątkowy medal jubileuszowy z okazji 700-lecia powstania grodu nad Słupią wojewodzie oraz burmistrzowi Ustki Janowi Olechowi i Markowi Biernackiemu.
Prezydent zadeklarował wszelką, jak najdalej idącą współpracę z gminami i powiatem, szczególnie w zakresie wspólnej promocji ziemi słupskiej. Tym samym nawiązał do pierwszego punktu programu Konwentu - propozycji połączenia słupskiego i usteckiego LOT-u. - Oficjalnie wystąpimy do Lokalnych Organizacji Turystycznych w Słupsku i Ustce oraz wszystkich samorządów z propozycją połączenia obu organizacji. Wymaga to pewnych działań formalnych, ale już dzisiaj chcielibyśmy zapoczątkować dyskusję na ten temat i poznać Państwa opinie. Połączenie wszystkich samorządów i różnych organizacji w jeden silny organizm, dałoby większe możliwości wydawnicze i promocyjne walorów turystycznych ziemi słupskiej - zaproponował Sławomir Ziemianowicz.
Kolejnym punktem tego spotkania było ustalenie warunków współpracy na kolejną kadencję.
- Konwent ten traktuję jako otwarcie naszej współpracy i cieszę się z tego, że taką deklarację złożył również prezydent Słupska Maciej Kobyliński. Połączenie sił daje efekt dodatkowy, co pokazaliśmy już w poprzedniej kadencji, realizując w partnerstwie różne projekty. Ważne jest, abyśmy łączyli swoje siły i zamiary, a przede wszystkim byśmy wiedzieli o swoich przedsięwzięcia. Właśnie spotkania na konwentach mają nam ułatwić właściwy przepływ informacji. Będzie to doskonała okazja, by rozmawiać o swoich zamierzeniach, planach i możliwościach wzajemnego wsparcia. Zachęcam do współpracy i proszę o zgłaszanie tematów i propozycji na kolejne konwenty. Postaramy się zapraszać różnych gości, którzy będą mogli nam pomóc, doradzić czy przeszkolić - powiedział starosta.
Zasady współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z samorządami gminnymi w zakresie organizacji zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych były kolejnym tematem spotkania, które przedstawił Andrzej Gomulski. Tomasz Majkowski przedstawił policyjne statystyki przestępstw w poszczególnych gminach w 2010 roku oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w gminach powiatu słupskiego, szczególne w okresie letnim w pasie nadmorskim. Prezes słupskiego PKS-u przybliżył założenia nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i o obowiązkach samorządów gminnych w świetle nowych przepisów. Podkreślił konieczność stworzenia przez samorządy wspólnej sieci komunikacyjnej.
Maria Matuszewska, kierownik Oddz. Promocji i Współpracy zaproponowała wakacyjny wyjazd do Niemiec w ramach projektu „Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat\" dzieciom z gmin: Kobylnica, Słupsk, Damnica i miasta Ustki. Z pozostałych gmin uczniowie wyjeżdżali w latach poprzednich. Udział dzieci z powiatu słupskiego możliwy jest dzięki wieloletniej współpracy z powiatem Herzogtum Lauenburg. W tym roku piętnaścioro dzieci i dwóch opiekunów będzie przebywać w Mölln od 5 do 14 lipca, gdzie „Miasto Dzieci" otworzy swoje bramy dla młodych mieszkańców. Projekt ten przygotowuje i realizuje Związek Organizacji Młodzieżowych.
Elżbieta Tomczak, właściciel firmy SKK Patom z Gdyni zaprezentowała projekt infrastruktury szerokopasmowej. Przedstawiła program finansowania projektów, który opracował zespół inżynierów, finansistów oraz specjalistów od programów unijnych. Zwróciła uwagę na korzyści z inwestycji w sieć internetową, monitoring i inne technologie, które proponuje Motorola. Zaproponowała pozyskanie środków na te inwestycje z funduszy europejskich dla zainteresowanych gmin.
Krzysztof Łunkiewicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności ze starostwa mówił o perspektywach realizacji zadań zarządzania kryzysowego, zadań obronnych i obrony cywilnej w bieżącym roku w świetle nowej ustawy.
Dyskusja na temat zapobiegania bezdomności zwierząt oraz możliwościach leczenia po wypadkach zakończyła pierwszy dzień obrad. Problem ten przybliżyła Małgorzata Aziukiewicz, koordynator Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Wiele emocji wywołał kolejny temat, a dotyczył możliwości realizowania pomocy publicznej ze środków Funduszu Pracy. Janusz Chałubiński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił tegoroczne możliwości finansowe, które w porównaniu do ubiegłorocznych są dużo niższe. Z kolei o nadmiarze pieniędzy mówili pracownicy Banku Gospodarki Żywnościowej w Słupsku, oferując specjalnie przygotowaną ofertę pożyczkową dla rolników i producentów rolnych.
Interesujący projekt dotyczący przebudowy i doposażenia Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku zaproponował Andrzej Urbanek, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Narodowego AP. Starostwo będzie partnerem tego przedsięwzięcia, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów na tym kierunku.
Drugiego dnia obrad dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Ożarek zaprezentował plany dotyczące inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego, które będą realizowane w ramach projektów czy w partnerstwie z gminami.

Zobacz pozostałe Wydarzenia